gyik

gyik

Mikor lesz az idei évi Vándorgyűlés?
Az eseményre 2022. július 14-16. között kerül sor Kaposváron, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campusán, a MATE Kaposvári Campus Könyvtárral, a Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtárral és az MKE Somogy Megyei Szervezetével való szoros szakmai együttműködés keretében Fenntarthatóság, felelősség, szemléletformálás címmel.

• Hogyan és mikortól lehet regisztrálni az eseményre?
A regisztráció 2022. május 4-től kezdődően a Vándorgyűlés honlapján található „Regisztráció” menüpontra kattintva érhető el.

• Ki vehet részt a Vándorgyűlésen?

A konferencia minden érdeklődő számára nyitott a világ minden pontjáról.

• Mi a különbség a teljes és a napijeggyel történő regisztráció között?

A teljes regisztráció tartalmazza a regisztrációs csomagot is, a napijeggyel érkezők csak névkitűzőt kapnak, de természetesen ők is részt vehetnek valamennyi programon (pl. kulturális programok).

Hogyan tudom kifizetni regisztrációs költségeimet?

A Vándorgyűlésen történő részvétel feltétele a költségek előzetes befizetése egy díjbekérő alapján átutalással. A  befizetéshez mindenki számára díjbekérőt szükséges küldeni, attól függetlenül, hogy sokan egyszerűen csak egy számlaszámra szeretnék befizetni a költségeket, és nincs erre szükségük. Ezért a regiszrációs űrlap kitöltése után érkező tételes visszaigazolást követően minden regisztráció esetében szükséges kitölteni az alábbi űrlapot:

https://forms.gle/6BgTkVR8iZ1s2Nys6

A vándorgyűlés költségeinek megtérítése kizárólag ezen az úton lehetséges, tehát sem a helyszínen készpénzben, sem egyéb módon nincs lehetőség a fizetésre.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK SZERVEZETEKNEK:

Szervezetek számára a díjbekérőn alapesetben maximum két tétel fog szerepelni egy 5%-os ÁFÁ-s étkezési költség és egy 27% ÁFÁ-s részvételi díj sor (utóbbi magába foglalja a regisztrációs díjat, szállásköltséget, kirándulást stb). Amennyiben ettől eltérő speciális igényeik vannak a díjbekérő kiállításával kapcsolatban (pl. milyen jogcím szerepeljen a számlán), akkor kérjük ezt számunkra a vandorgyules2022@uni-mate.hu címen jelezzék.

PÉLDÁK:

Jelentkező maga fizeti minden költségét:

A jelentkező regisztrál és ezután emailben regisztrációs számot kap.

A jelentkező a regisztrációs száma megadásával kitölti az űrlapot, és ez alapján kapja meg az utaláshoz szükséges díjbekérőt.

Egy jelentkező összes költségét egy szervezet fizeti:

A jelentkező regisztrál (vagy a szervezet regisztrálja a jelentkezőt) és ezután emailben regisztrációs számot kap.

A szervezet a jelentkező regisztrációs számának megadásával kitölti az űrlapot, és ez alapján kapja meg az utaláshoz szükséges díjbekérőt.

Egy jelentkező részköltségét egy szervezet fizeti:

A jelentkező regisztrál és ezután emailben regisztrációs számot kap.

A jelentkező a regisztrációs száma megadásával kitölti az űrlapot, amelyen azt az összeget szerepelteti, amit ő maga fizet, és ez alapján kapja meg az utaláshoz szükséges díjbekérőt.

A szervezet a jelentkező regisztrációs számának és az általa viselt összeg megadásával kitölti az űrlapot, és ez alapján kapja meg az utaláshoz szükséges díjbekérőt.

Egy jelentkező részköltségét több szervezet fizeti:

A jelentkező regisztrál és ezután emailben regisztrációs számot kap.

A jelentkező a regisztrációs száma megadásával kitölti az űrlapot, amelyen azt az összeget szerepelteti, amit ő maga fizet, és ez alapján kapja meg az utaláshoz szükséges díjbekérőt.

A szervezetek a jelentkező regisztrációs számának és az általuk viselt összeg megadásával kitöltik az űrlapot, és ez alapján kapják meg az utaláshoz szükséges díjbekérőt.

Több jelentkező összes költségét egy szervezet fizeti:

A jelentkezők regisztrálnak (vagy a szervezet regisztrálja a jelentkezőket) és ezután emailben regisztrációs számot kapnak.

A szervezet a jelentkezők regisztrációs számainak megadásával kitölti az űrlapot, amelyen egy összegben tünteti fel a vállalt összes költséget, és ez alapján kapja meg az utaláshoz szükséges díjbekérőt.

Több jelentkező részköltségét egy szervezet fizeti:

A jelentkezők regisztrálnak és ezután emailben regisztrációs számot kapnak.

A jelentkezők a regisztrációs számuk megadásával kitöltik az űrlapot, amelyen azt az összeget szerepeltetik, amit ők maguk fizetnek, és ez alapján kapják meg az utaláshoz szükséges díjbekérőt.

A szervezet a jelentkezők regisztrációs számainak megadásával kitölti az űrlapot, amelyen egy összegben tünteti fel a vállalt összes költséget, és ez alapján kapja meg az utaláshoz szükséges díjbekérőt.

Több jelentkező részköltségét több szervezet fizeti:

A jelentkezők regisztrálnak és ezután emailben regisztrációs számot kapnak.

A jelentkezők a regisztrációs számuk megadásával kitöltik az űrlapot, amelyen azt az összeget szerepeltetik, amit ők maguk fizetnek, és ez alapján kapják meg az utaláshoz szükséges díjbekérőt.

A szervezetek a jelentkező regisztrációs számának és az általuk viselt összeg megadásával kitöltik az űrlapot, és ez alapján kapják meg az utaláshoz szükséges díjbekérőt.

• Mi a Vándorgyűlés 2022-es fő témája?

A vándorgyűlés témaválasztása során az MKE elnöksége mindig nagy figyelmet fordít arra, hogy korszerű, aktuális és a világ könyvtári trendjéhez kapcsolódó, az Európai Unió által is preferált problémák kerüljenek a tanácskozások középpontjába. Ennek megfelelően – az IFLA által is kiemelten kezelt témakörhöz kapcsolódva – a 2022. évi vándorgyűlést a fenntarthatóság, a felelősség, a szemléletformálás jegyében kívánjuk megszervezni. Köztudott, hogy világunknak egyre határozottabban kell szembenéznie azzal a kihívással, hogy az élet minősége fenntartható legyen – amelyet éppen az emberi tevékenység fenyeget, akár a felmelegedés, akár a környezetszennyezés, vagy a földi erőforrások felhasználása terén. Hogy ezeket a káros folyamatokat meg lehessen állítani vagy helyes irányba terelni, abban a könyvtáraknak is jelentős szerepük lehet, mert sajátos eszközeikkel, lehetőségeikkel befolyást tudnak gyakorolni a környezetükre, használóikra; nagy szerepük van a szemléletformálásban, hiszen ezek a kérdések legtöbb esetben fejben dőlnek el, és kihatással vannak nem csak a mindennapi élet eseményeire, de a gazdaság, az üzleti világ döntéseire is. Éppen ezen a területen van nagyon sok lehetőség, tennivaló a könyvárak számára: a fenntarthatósággal és a felelős emberi magatartással kapcsolatos tendenciák érvényesítése a könyvtári állományok kialakításában, kínálatuk széleskörű megismertetésében, a gondok, problémák, eredmények nemzetközi szintű kitekintésben történő megjelenítésében – ugyanakkor hangsúlyozottan van jelen ez a helyi, megóvásra érdemes értékek feltárásában, bemutatásában, mert egy adott használói közösség számára elsősorban ezek képezik a felelősségteljes magatartás kézzelfogható közegét. A könyvtárak óriási előnye, hogy minden korosztály és társadalmi csoport, réteg irányában nyitottak, szolgáltatásaik, információs hálózatuk révén gyakorlatilag mindenkit elérnek; különösen szoros kapcsolatot ápolnak az oktatási rendszerrel, és ez nagy esélyt és felelősséget jelent a felnövekvő nemzedékek szemléletének alakításában. A könyvtárak a közösségi tevékenység, programok szervezésére rendelkeznek képzett és folyamatosan tanuló személyzettel, megfelelő terekkel, infrastruktúrával, s a mostani járványos helyzet számos olyan lehetőséget is felerősített (pl. közösségi oldalak, közösségi média használata, online közvetítések, konferenciák szervezése, online pr és marketing) amelyekkel jelentősen ki tudják tágítani hatókörüket, és sikeresebben folytathatják tevékenységüket.

A könyvtárak, könyvtárosok láthatóan felelősen, egyre tudatosabban gyakorolják szemléletformáló szerepüket: mind szélesebb körben válnak ismertté a zöld könyvtári programok, megjelenik tevékenységükben a hulladékgyűjtés, -hasznosítás, a környezet megóvása, zöldterületek gondozása – több intézmény kapott már ezzel kapcsolatban rangos hazai vagy nemzetközi elismerést. A következő évek szakmai, intézményi tevékenységének stratégiai céljai között ez nagyon hangsúlyosan jelenik meg. Egyesületünk a maga eszközeivel minden módon támogatni kívánja a könyvtári terület ezen előremutató, a világunk élhetősége megőrzésének esélyeit növelő törekvéseit: a 2022. évi vándorgyűlés remélhetőleg jó lehetőséget kínál arra, hogy ezt még szélesebb körben gyakorolhassuk.

• Mi alapján kerül kiválasztásra, hogy ki szervezi házigazda intézményként a Vándorgyűlést?
A Vándorgyűlés „vándorló helyszínekkel” történő évenkénti megszervezése nem követ földrajzi rotációs elvet, de a helyszínek változatos felvonultatása tudatos. Az MKE igyekszik minden évben olyan partnerintézményt találni társszervezőként, aki élen jár az innovációban, új szolgáltatások és új kreatív terek jellemzik, megfelelő infrastruktúrával és konferenciaszervezés területén jártas személyzettel rendelkezik. Az az intézmény, amely szeretne a következő esemény házigazdája lenni, annak jeleznie kell szervezői szándékát a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (mke@oszk.hu) felé.

Kérdése lenne? Amennyiben merülnének fel még megválaszolatlan kérdések, úgy kérnénk szépen írjon a szervezőknek a vandorgyules2022@uni-mate.hu címre.