Kaposvári Campus Könyvtár

MATE Kaposvári Campus Könyvtár

Az 53. MKE Vándorgyűlés központi helyszíne a festői környezetben található Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Kaposvári Campusa. A szervezés helyi centruma a különleges tereivel, kényelmes berendezéseivel és korszerű szolgáltatásaival hívogató modern campuskönyvtár.

Könyvtárunk jelenlegi arculatát 2005-ben a Kaposvári Egyetem intézményi könyvtárainak összevonásával és új könyvtárépületbe költözésével nyerte el. Az Új kollégiummal közös előtérből nyíló három szinten elhelyezkedő 1700 m2-es könyvtár folyamatosan megújuló szolgáltatásaival elkötelezetten támogatja az egyetem hármas alaptevékenységét a kutatási, oktatási és tanulmányi munkát.

Minden képzési területhez biztosítjuk a szükséges információforrásokat egyrészt hagyományos, ám egyre inkább elektronikus módon. A saját állományunkon és az elektronikusan elérhető információforrások által nyújtott lehetőségeken túli forrásigényeket könyvtárközi kölcsönzéssel teljesítjük. Kiemelt feladatunknak tekintjük a használóképzést, amely az új hallgatókon, kezdő kutatókon (PHD hallgatók) kívül kiterjed minden érdeklődőre, oktatóra és kutatóra. A tanulástámogatáson kívül lehetőséget biztosítunk a hallgatók önművelésére, hasznos szabadidő-felhasználására.

A doktori képzés és az egyetemen folyó kutatások tudományos információkkal való ellátásában nélkülözhetetlen szerep jut az országos konzorciumban gondozott EISZ útján elérhető, valamint a szakterületi konzorcium kereteiben előfizetett hazai- és nemzetközi adatbázisokhoz való hozzáférésnek.

2021 február elsejétől a Kaposvári Campus Könyvtára része a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) könyvtári hálózatának. Az egész Egyetemet érintő központi könyvtári szolgáltatások a campuskönyvtárak együttműködésével és a kaposvári központú Egyetemi Könyvtár és Levéltár Igazgatóságának koordinációjával valósulnak meg. Ilyenek többek között az MTMT-adatkezelés és az Egyetem kiadási tevékenységének támogatása, az Open Access publikálás koordinálása, az intézményi repozitóriumok fejlesztése és az egyetemi e-learning-szolgáltatás biztosítása.

Kaposvári Campus Könyvtár fontos küldetésének tekinti az Egyetemen folyó oktatás és kutatás segítését egyéb komplex szolgáltatásaival is.

Az elmúlt években számos rendezvény, programsorozat szervezője vagy lebonyolítója volt a könyvtár. Helyet biztosítottunk egyetemi konferenciáknak, továbbképzéseknek és olyan tanulmányi versenyeknek, mint a Dunántúli Mandulafa tehetségkutató konferencia és a Beás mesemondó találkozó. Partnereink segítségével közös szervezésben valósult meg a Kaposvári Szabadegyetem programsorozat és 12 éve rendezzük meg az Olvass.el online vetélkedőt, olvasási versenyt hazai és határon túli 4-5. osztályos gyerekeknek. A Kutatók éjszakájára szervezett programjaink rendkívül sikeresek voltak és rekordszámú látogatóval zajlottak. Konferenciáink közül kiemelkedik könyvtárunk 10. születésnapjára szervezett és az MKE 80. jubileumi rendezvényeihez kapcsolódó Könyvtárak a tudomány és a felsőoktatás szolgálatában című rendezvény.

A napi munka mellett az elmúlt évtizedben kiemelt figyelmet fordítottunk a megye szakmai közösségének összetartására, több feladatot is vállalva az MKE Somogy Megyei Szervezetében. A megszervezett szakmai rendezvények között szereplő előadások célja volt elősegíteni a könyvtáros kompetenciáink fejlesztését, a szabadidős programok, kirándulások az együttlét örömét és a kikapcsolódás lehetőségét kínálták. Örömmel láttuk vendégül a hozzánk látogató kollégákat, többször segítettük a programszervezésüket és szívesen kalauzoltuk is őket városunk látnivalói között, így a Mezőgazdasági Szervezet, a Műszaki Könyvtáros Szekció és a Fejér Megyei Szervezet tagjait.

Elérhetőségeink:

Cím:
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus Könyvtár
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 4.

Telefon:
82/505-800
82/505-936

E-mail: konyvtar [PONT] kaposvar [KUKAC] uni-mate [PONT] hu

Honlap: https://kaposvar.lib.uni-mate.hu/