Köszöntő

Tudásközpont, közösségi tér, találkahely, tanuló”szoba”, kutatóhely – ma már mindezt jelenti a könyvtár Tatabányán. Városvezetőként nem ért meglepetésként, hogy a teljesen megújult, megszépült József Attila Könyvtárunkat választotta az MKE az idei vándorgyűlés helyszínének. Mi, tatabányaiak is hamar újra beleszerettünk a könyvtárunkba. Minden egyes szegletét megtöltik élettel a kora délután itt tanuló fiatalok, a kézműves foglalkozásokra, mesélésre érkező gyerekek, az újságolvasó „erre járók”, a filmet néző, zenét hallgató, egyéni programra vágyók. Akik pedig a hagyományos könyvtári szolgáltatást szeretnék igénybe venni, elámulhatnak a tágas, világos terekbe lépve és szinte itt ragadnak, mert nem csak olvasni jó, de egyszerűen csak itt lenni is.

Az elmúlt két esztendő adatai jól mutatják, hogy évente ötvenezernél is több látogatást tudhat magáénak a könyvtár. Ennek egy része a klasszikus könyvtári szolgáltatás igénybevétele. A közművelődést, a szellemi fejlődést szolgáló programokra tavaly 17.500 résztvevő látogatott el a könyvtárunkba.

Tatabánya nem turisztikai központ. Tata közelsége, – ahol 54 esztendővel ezelőtt az első vándorgyűlést rendezték – lehetőséget ad arra, hogy üzleti vendégeink, az ilyen találkozókra érkező szakemberek több napot is el tudjanak tölteni a környéken. Vannak azonban olyan intézményeink, létesítményeink, amelyeket érdemes megnézni. Ilyen az Európában egyedülálló Bányászati és Ipari Skanzen, ikonikus épületünk a Tulipános Ház, vagy a természeti értékeink fölé magasodó Turul Emlékmű a történelmi titkokat őrző Szelim Barlanggal. Ezek a helyszínek szerepelnek a vándorgyűlés programjai között is csakúgy, mint az Által-Ér menti kerékpárút, amely az Év Kerékpárútja címet is megkapta és újabb szakasza éppen ezekben a hetekben épül.

Tatabánya ugyan nem turisztikai központ, de vendégszeretők, befogadók a lakói és az intézményei. Tavaly ezer vendéget fogadott az Országos Bányász-Kohász-Erdész Találkozó, az idén pedig a könyvtáros vándorgyűlés után az Országos Vadásznapnak is városunk, Csákányospuszta ad helyet – ahol az Önök baráti találkozója is lesz pénteken.

Ünnep ez a néhány nap, amikor Önök velünk, Tatabányán töltekeznek szakmai programokkal, kikapcsolódással, sporttal. Kívánom minden résztvevőnek, hogy ne csak emlékezetes legyen ez a júliusi hét, de térjenek vissza családjukkal, barátaikkal és vigyék hírét városunk, könyvtárunk fejlődésének, vendégszeretetének!

Jó szerencsét!

Szücsné Posztovics Ilona
Tatabánya MJV polgármestere

Köszöntő

A találkozás lényege a teremtés. Lenyűgöző ereje van annak, ahogy megteremtjük magunkat a másikon keresztül. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete a magyarországi könyvtárügy legnagyobb civil szervezete, amelyik idén nyáron ötvennegyedjére vállalkozik arra, hogy négy napon keresztül helyet adjon a találkozásoknak, szakmai beszélgetéseknek, örömteli baráti összejöveteleknek és diskurzusoknak.

Az egyesület elnökeként nagy várakozással tekintek a közelgő programokra és eseményekre, hiszen a négynapos szakmai esemény hívószavai engem is napi szinten foglalkoztatnak. A szervezet vezetőjeként a 2023-as vándorgyűlés sokkal nagyobb szereppel bír számomra, mint valaha, hiszen a vándorgyűlésen folytatott beszélgetésekből is képes leszek leszűrni azt, hogy milyen irányba fejlődjön az a közösség, amelyért felelős vagyok.

Örülök, mert sok új és régóta ismert szakemberrel, kollégával, tagtárssal lesz lehetőségem találkozni. Olyanokkal, akikkel az év más napján nem tudok vagy ritkábban találkozunk szakmánk minden területéről. Éppen ezért a vándorgyűlés közösségi és szakmai tekintetben is kitüntetett esemény az életemben. Az évek alatt megannyi kapcsolódást sikerült kialakítanom, amelyek közül a legtöbb ma is eleven.

Nagyszerű, hogy az MKE 54. vándorgyűlésének házigazdája egy olyan könyvtár, ahol az innováció nem csak ködkép vagy távoli tájak lakója. A József Attila Könyvtár központi könyvtárával és fiókkönyvtáraival együtt minden korosztályt szakértelemmel szolgál, miközben releváns válaszokat nyújt napról napra változó világunk kérdéseire. Az intézmény nem hagyja figyelmen kívül, hogy az olvasónak a természet ugyanolyan közege, mint a kultúra, a szöveg és az olvasás. Úgy gondolom, hogy ez az érzékenység a megismerés és a magas szintű szolgáltatás otthonává teszi az intézményt.
Jó szívvel gazdagítom az idei vándorgyűlésen azokat a beszélgetéseket, amelyeket elkezdtem. Biztos vagyok abban, hogy a vándorgyűlési könyvtárszakmai szoros együttműködés és közös szakmai tevékenység, módot biztosíthat arra, hogy a könyvtárak, könyvtárosok, szakmai partnerszervezetekegyütt közösen a szakmánk jövőjét még pozitívabb irányba tudják változtatni és támogatni.

Gerencsér Judit
elnök, Magyar Könyvtárosok Egyesülete

Köszöntő

Nagy öröm számomra, hogy – a TMJV József Attila Könyvtárral együtt – hamarosan vendégül láthatjuk az 54. MKE Vándorgyűlés résztvevőit Tatabányán. Engedjék meg, hogy néhány mondatban bemutassam az általam képviselt intézményt, amely otthont ad majd a Vándorgyűlés egyes rendezvényeinek.

Az Edutus Egyetem Komárom-Esztergom vármegye egyeteme, amely 1992 óta, azaz több mint 30 éve folytat felsőoktatási tevékenységet Tatabánya székhellyel. Az intézményben két képzési területen, a gazdaságtudományok és a műszaki tudományok területén folynak képzések. A képzési portfólióban mindkét képzési területen megtalálhatók a felsőfokú szakképesítést adó felsőoktatási szakképzések, valamint a diplomát adó alapképzések és mesterképzések is. Emellett az egyetem számos, diplomára épülő szakirányú továbbképzéssel, valamint szerteágazó felnőttképzési programokkal egészíti ki képzési kínálatát.

Intézményünk stratégiai küldetésének tekinti a tudásközpont szerepének betöltését Tatabányán és térségében, melynek fontos eleme a város és a vármegye azon intézményeivel történő együttműködés, amelyeknek tevékenysége szintén kötődik a tudás és a kultúra terjesztéséhez. Ennek az együttműködésnek szép példája a Könyvtár által szervezett Vándorgyűlés megrendezésébe való bekapcsolódásunk, amivel igyekszünk hozzájárulni annak sikeréhez.

Bízom benne, hogy a gazdag és színes programkínálatban minden kedves résztvevő megtalálja majd a kedvére valót, és kívánom, hogy a nálunk töltött idő szakmailag építő és élményekben gazdag legyen mindannyiuk számára!

Némethné Dr. Gál Andrea
rektor,  Edutus Egyetem

Köszöntő

Nemsokára indulnom kell
mutatnom kell, hogy valaki vagyok.
József Attila

2017-ben igazgatóságom kezdetén tudtam, hogy két „nagy” dolog vár majd rám: az új könyvtár felépítésének szakmai koordinációja és költözés után – az MKE vándorgyűlés.

Nem állítom, hogy nem féltem, nem küzdöttem aggódó gondolatokkal – de apránként, kis vekkercsengők időnként diszharmonikus ébresztőjével  a  könyvtárépítkezés homályálma egyszer csak véget ért. Felragyogott a nap, kinyitottuk a szemünket és belevágtunk a mindennapokba – egy gyönyörű helyszínen, megviselt, de meg nem tört munkatársakkal,  csikóerővel és harcias lendülettel.

A felkérés egy év múlva érkezett. Bólintottunk, tudtuk, persze, meg kell lennie. A kaposvári baráti találkozón aztán elcsíptem egy félmondatot városunkról – és akkor tudtam, nem lesz könnyű.

Névadónk, József Attila szavaival élve – el kell indulnunk és meg kell mutatnunk  hogy valakik, hogy valamilyenek vagyunk. És ez a valamilyen jó. Zöld, innovatív, közösségközpontú és nyitott.

Már most szeretném megköszönni kollégáimnak, akik eddig és eztán is szívvel és lélekkel dolgoznak azon, hogy felejthetetlen és emlékezetes  vándorgyűlést szervezzünk nektek.  Akik szeptember óta ontják ötleteiket, hogy még színesebb, még fenntarthatóbb, még különlegesebb legyen ez a szakmai jamboree.  Mert bár mások vagyunk  és különbözünk, a hűség ideköt mindannyiunkat.

Szeretnénk megmutatni nektek azt, hogy az elmúlt évek nehézségei után fenntartható, kompakt vándorgyűlések szervezése egy új út lehet. A szakmaiság, és az emberi kapcsolatok vannak nálunk most az első helyen.

Tatabánya kis város – kis könyvtárral és kis egyetemmel – de hatalmas szívvel és vendéglátó kedvvel. És maradt még a csikóerőből és a harcias lendületből is.

 

Mikolasek Zsófia
igazgató, TMJV József Attila Könyvtár